Corem utser ny koncernledning

2021-07-02

Corem har som en följd av sammanslagningen med Klövern beslutat om en ny gemensam koncernledning, med verkan från den 16 augusti 2021.

Koncernledningen kommer bestå av;

  • Eva Landén, VD
  • Anna Lidhagen-Ohlsén, Fastighetschef
  • Anna-Karin Hag, CFO
  • Jens Andersson, Finanschef
  • Patrik Mellgren, Projektutvecklingschef
  • Peeter Kinnunen, Transaktionschef

"Jag ser fram emot att tillsammans med den nya ledningsgruppen börja vår resa till att bli Nordens ledande fastighetsbolag med fokus på tillväxtorter. När vi nu blir ett gemensamt bolag är vår strävan att på bästa sätt tillvarata den omfattande kompetens som finns inom de båda organisationerna, och vi kommer fortsatt att ha ett högt affärstempo. Vi har en balanserad fastighetsportfölj som är väl positionerad geografiskt och både innehåller en stark bas i förvaltningsverksamhet och en projektverksamhet som bidrar med ökad tillväxt- och avkastningspotential. Jag är mycket nöjd med den kunskap och erfarenhet vi nu samlar i ledningsgruppen, och ser att vi tillsammans med organisationen som helhet är väl rustade att utveckla bolaget framåt”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021 kl. 16:00.