Corem upprättar certifikatprogram

2021-11-26

Corem Property Group AB (publ) har upprättat ett program för företagscertifikat med ett rambelopp om 5 000 mkr. Löptiden för certifikaten kommer att vara kortare än 1 år. Programmet kommer att på sikt ersätta Klöverns certifikatprogram.

Arrangör av företagscertifikatprogrammet är Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank, Danske Bank och Nordea.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@corem.se
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.