Corem tecknar ytterligare ett hyresavtal i Örebro Entré

2022-12-14

 

I Örebro har Corem tecknat ett 6-årigt avtal med Länsstyrelsen avseende uthyrning av cirka 3 900 kvm i den andra etappen av projektet Örebro Entré. Inflyttning är planerad till andra kvartalet 2024.

Med absolut närhet till Centralstationen, och mitt i den stadsdel som växer fram kring resecentrum i Örebro, uppför Corem projektet Örebro Entré. Den andra etappen avser planerad om- och påbyggnad av en före detta postterminal som kommer att inrymma cirka 10 200 kvm, främst kontorsytor. Tidigare har även Trafikverket tecknat avtal för inflyttning i den andra etappen av Örebro Entré.

Den första etappen färdigställes tidigare i år då Örebro Central, Scandic Hotels, öppnade sin verksamhet.

”Vi är mycket glada över att kunna kommunicera ytterligare ett tecknat hyresavtal i andra etappen av Örebro Entré. Corem erbjuder attraktiva fastigheter i bra lägen och vi ser fram emot att få välkomna våra hyresgäster till flexibla och ändamålsenliga lokaler”, säger Eva Landén, Corems VD.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.