Corem tecknar två hyreskontrakt i New York

2024-03-21

Corem har tecknat ytterligare två hyreskontrakt avseende totalt 1 234 kvm i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästerna Chenel Capital och Superstate är båda investmentbolag. Chenel Capital kommer att flytta in på 807 kvm under det fjärde kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år. Superstate flyttade in på 427 kvm i början av mars och där är hyrestiden tre år.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden är klädd med element i svartglaserad terrakotta.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage ytterligare två tecknade hyresavtal i vår premiumfastighet 28&7. Såväl Chenel Capital som Superstate kommer att bidra på ett utmärkt sätt till hyresgästmixen i byggnaden. Tillsammans med uthyrningen till Visualize Group i februari innebär detta en ökning av uthyrningsgraden i 28&7 med totalt 22 procent inom loppet av några veckor.  Den nuvarande uthyrningstakten bekräftar den fortsatt starka efterfrågan på nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet i New York. Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York som en följd av trenden där premiumhyresgäster flyttar till alltmer högkvalitativa kontorsbyggnader. Våra projektfastigheter i New York är precis den typ av fastigheter man ska äga på Manhattan just nu”, säger Rutger Arnhult, Corems VD.

I och med dessa uthyrningar uppgår Corems totala årliga kontraktsvärde för samtliga tecknade hyresavtal i USA till drygt 14 miljoner USD.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se

Eva Landén, vice vd , 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.