Corem tecknar tre hyreskontrakt i New York

2024-05-27

Corem har tecknat ytterligare tre hyreskontrakt avseende totalt 1 234 kvm i projektfastigheten 28&7 i New York. Ellipsis Labs kommer att flytta in på 807 kvm under inledningen av 2025 och hyrestiden är fem år. Antimetal och Parcl flyttar in på 238 kvm respektive 190 kvm i juni 2024, hyrestiderna är tre respektive ett år. I och med dessa uthyrningar uppgår Corems totala årliga kontraktsvärde för samtliga tecknade hyresavtal i USA till cirka 17 miljoner USD och uthyrningsgraden i 28&7 uppgår till 60 procent.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden består av treglasfönster och element i svartglaserad terrakotta.

”Vi är otroligt glada över den takt med vilken vi tecknar avtal i USA och att vi därför kan tillkännage ytterligare tre tecknade hyresavtal i vår premiumfastighet 28&7. Dessa hyresgäster, Ellipsis Labs, Antimetal och Parcl, är verksamma inom finanssektorn och IT/fintech och kommer bidra på ett utmärkt sätt till hyresgästsammansättningen i byggnaden. Uthyrningstakten bekräftar den fortsatt starka efterfrågan på nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet i New York. Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York som en följd av trenden där premiumhyresgäster flyttar till alltmer högkvalitativa kontorsbyggnader”, säger Rutger Arnhult, Corems vd.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.