Corem tecknar tre hyresavtal i Västerås och Eskilstuna

2022-09-21

Corem har tecknat tre hyresavtal med ett totalt årligt kontraktsvärde om 9,5 mkr.

I handelsområdet Erikslund i Västerås har Corem tecknat ett 5-årigt avtal med Naturkompaniet avseende uthyrning av 1 325 kvm och ett 2-årigt avtal med Dagab Logistik (Willys) avseende uthyrning av 2 580 kvm. Inflyttning är planerad till Q1 2023, respektive Q3 2022.

I centrala Eskilstuna har Corem tecknat ett 8-årigt avtal med Academedia avseende uthyrning av 1 620 kvm. Inflyttning är planerad till Q3 2023 och avtalet är villkorat av bygglov.

”Vi är glada att kunna tillkännage tre hyresavtal med hyresgäster verksamma inom tre olika branscher. Det visar på Corems styrka att kunna erbjuda attraktiva fastigheter i bra lägen och det mervärde vi som fastighetsägare tillför med vår lokala närvaro. Tillsammans har vi lyckats möta upp både nya och befintliga hyresgästers behov av ändamålsenliga lokaler för framtiden”, säger Corems Fastighetschef Anna Lidhagen Ohlsén.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Anna Lidhagen Ohlsén, Fastighetschef, 010-482 76 53, anna.lidhagen-ohlsen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.