Corem tecknar sexårigt avtal med Kustbevakningen om cirka 3 500 kvm i Göteborg

2024-06-26

Corem har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Kustbevakningen avseende 3 557 kvm i fastigheten Majorna 219:7 i Göteborg. Lokalerna kommer att rymma Kustbevakningens Göteborgskontor med arbetsplatser för cirka 90 anställda. Inflyttning planeras till andra kvartalet 2026.

Fastigheten Majorna 219:7 ligger längs Göta älv i stadsdelen Majorna, strax utanför trängselskattzonen, med bra kollektivtrafik och goda parkeringsmöjligheter. Den har också ett bra skyltläge mot infartsleden Oskarsleden och älven.

”Det är glädjande att Kustbevakningen valt att etablera sig här. Som ny hyresgäst bidrar Kustbevakningen positivt till att stärka Majorna och till den utveckling som sker framöver i området. Tillsammans med hyresgästen kommer vi nu att göra anpassningar av lokalen”, säger Anna Lidhagen-Ohlsén, fastighetschef på Corem.

Uthyrningen till Kustbevakningen är den senaste i en rad uthyrningar som avtalats i fastigheten Majorna 219:7 de senaste månaderna. I maj kommunicerades att 3D-print aktören Freemelt flyttar dit.

”På kort tid har vi tecknat avtal med två mycket starka aktörer i fastigheten. Det visar på en väl fungerande kontorshyresmarknad och på att Corem kan erbjuda konkurrenskraftiga lokaler”, säger Anna Lidhagen-Ohlsén, fastighetschef på Corem. ”Nu fortsätter uthyrningsarbetet för att hitta de rätta aktörerna till återstående vakanta ytor.”

Förutom Kustbevakningen och Freemelt är även Senab hyresgäst i fastigheten.

Om Corem i Göteborg
Corem äger och förvaltar cirka 50 fastigheter i och runt Göteborg, främst inom kontor, lager/logistik och handel, med en total yta om 341 000 kvm. Fastigheterna är centrerade till Göteborgs stad, Mölndal och Partille.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Anna Lidhagen Ohlsén, fastighetschef, 010-482 76 53, anna.lidhagen-ohlsen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.