Corem tecknar nytt hyreskontrakt i New York

2024-02-20

Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt avseende 807 kvm i projektfastigheten 28&7 i New York med The Visualize Group. Hyresgästen, ett investmentbolag, kommer att flytta in under det fjärde kvartalet 2024 och hyrestiden är fem år.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden är klädd med element i svartglaserad terrakotta.

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage ytterligare ett hyresavtal i vår premiumfastighet 28&7. The Visualize Group kommer att bidra på ett utmärkt sätt till hyresgästmixen i byggnaden. I New York fortsätter vi att se en tydlig trend där premiumhyresgäster flyttar till alltmer högkvalitativa kontorsbyggnader”, säger Rutger Arnhult, Corems VD.

I och med denna uthyrning uppgår Corems totala årliga kontraktsvärde för samtliga tecknade hyresavtal i USA till cirka 13 miljoner USD.Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.