Corem tecknar hyresavtal med Niklas and Friends på Klarabergsgatan – fastigheten är därmed fullt uthyrd

2023-07-11

Corem har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med restauratören Niklas and Friends avseende 726 kvm i fastigheten Orgelpipan 4, på Klarabergsgatan 33-35 i Stockholm. Inflyttning beräknas till slutet av 2023.  

Med uthyrningen av restaurangytorna till Niklas and Friends är Orgelpipan 4 fullt uthyrd.

”Att se Orgelpipan redan fullt uthyrd är glädjande. Vi har gått från 0 till 100 procent uthyrt på sex månader. Fastigheten är belägen i en del av staden som utvecklats väldigt positivt de senaste åren, en utveckling vi ser kommer att fortsätta genom planerna för såväl Klarabergsgatan och Vasagatan som Centralstaden. Där passar Niklas and Friends och deras utbud väl in. Vi hälsar dem varmt välkomna till oss på Corem”, säger Rutger Arnhult, VD på Corem.

Om fastigheten
Orgelpipan 4 har genomgått omfattande ombyggnation och modernisering såväl invändigt som utvändigt. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och exteriören har renoverats varsamt för att bevara och återskapa tidstypiska arkitektoniska drag och material. Befintliga trapphus har bibehållits samtidigt som lokalerna och tekniska installationer har moderniserats. Fastigheten består av cirka 4 200 kvm kommersiella lokaler, främst kontor men även restaurang och kafé i gatuplan.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Håkan Engstam, Affärsutvecklingschef, 010-482 76 51, hakan.engstam@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.