Corem tecknar fyra hyresavtal i fyra städer

2021-10-19

Corem har tecknat fyra hyresavtal i Norrköping, Västerås, Örebro och Arlandastad norr om Stockholm med ett totalt årligt kontraktsvärde om 18 mkr.

I

Norrköping har Corem tecknat ett 10-årigt avtal med Every Padel avseende uthyrning av 3 794 kvm i en fastighet belägen i handelsområdet Ingelsta. Inflyttning är planerad till Q1 2022.

I Västerås har Corem tecknat ett 15-årigt avtal med gymkedjan Member 24 avseende uthyrning av 2 373 kvm i en fastighet belägen i området Gustavsvik. Inflyttning är planerad till Q3 2022.

I Örebro har Corem tecknat ett 6-årigt avtal med Trafikverket avseende uthyrning av 2 625 kvm i den andra etappen av projektet Örebro Entré. Inflyttning är planerad till Q4 2023.

Norr om Stockholm, i Arlandastad, har Corem tecknat ett 10-årigt avtal med World Courier Sweden avseende uthyrning av 1 660 kvm i en planerad ny modern lagerbyggnad med tillhörande kontor. Inflyttning är planerad till Q1 2023.

”Vi ser med glädje fram emot att få välkomna dessa fyra hyresgäster till skräddarsydda lokaler hos Corem”, säger Corems VD Eva Landén.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, Telefon: 08-503 853 33, Email: eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, Telefon: 076-777 38 00, Email: lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Skissbild: Örebro Entré

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.