Corem tecknar fyra hyresavtal

2022-01-07

Corem har tecknat fyra hyresavtal med ett totalt årligt kontraktsvärde om 38 mkr.

I Stockholm har Corem tecknat ett 7-årigt avtal med Cleanhouse avseende uthyrning av cirka 6 700 kvm i en fastighet belägen i Bromma och ett 5-årigt avtal med Region Stockholm avseende uthyrning av cirka 1 600 kvm i en fastighet belägen i Globenområdet. I båda fallen skedde inflyttning under Q4 2021.

I Stockholm har Corem även tecknat avtal om förlängning av ett hyresavtal med Bilia. Det nya avtalet har en kontraktslängd på 11 år, fr o m Q1 2023, och avser uthyrning av cirka 11 000 kvm i en fastighet belägen i Nacka.

Norr om Stockholm, i Arlandastad, har Corem tecknat ett 15-årigt avtal med Statens Försvarshistoriska Museer avseende nybyggnation och uthyrning av cirka 3 500 kvm med inflyttning planerad till Q1 2023.

”Vi är glada att kunna tillkännage fyra nytecknade hyresavtal med hyresgäster verksamma inom fyra olika branscher”, säger Corems VD Eva Landén.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.