Corem tecknar 5-årigt avtal med Freemelt om cirka 1 500 kvm i Göteborg

2024-06-03

Corem har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med 3D-printerföretaget Freemelt avseende 1 511 kvm i fastigheten Majorna 219:7 i Göteborg. Lokalerna kommer att rymma huvudkontor med centrala ledningsfunktioner samt produktledning, innovations- samt applikationscenter. Inflyttning planeras till fjärde kvartalet 2024.

”Freemelt växlar nu upp företagets strategi med kommersialisering och industrialisering vilket resulterar i att organisationen växer och är i behov av ny typ av kompetens. En innovativ och inspirerande arbetsmiljö är en viktig pusselbit för vår fortsatta utveckling och för att kunna attrahera den bästa kompetensen för att nå våra ambitioner att bli en ledande produktivitetspartner inom additiv tillverkning 2030”, säger Daniel Gidlund, vd på Freemelt.

Fastigheten Majorna 219:7 har ett bra pendlingsläge och goda parkeringsmöjligheter. Den har också ett bra skyltläge mellan infartsleden Oskarsleden och Göta älv.

”Vi är glada över att få välkomna Freemelt som ny hyresgäst hos Corem. Tillsammans med hyresgästen kommer vi nu att göra de slutliga anpassningarna av lokalen, där vi också ser över hur vi kan arbeta med återbruk. Som ny hyresgäst bidrar Freemelt positivt till att stärka Fiskhamnsområdet i Majorna och den utveckling som sker här”, säger Anna Lidhagen-Ohlsén, fastighetschef på Corem.

Om Corem i Göteborg
Corem äger och förvaltar cirka 50 fastigheter i och runt Göteborg, främst inom kontor, lager/logistik och handel, med en total yta om cirka 341 000 kvm. Fastigheterna är centrerade till Göteborgs stad, Mölndal och Partille.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Anna Lidhagen Ohlsén, fastighetschef, 010-482 76 53, anna.lidhagen-ohlsen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.