Corem tar upp grönt lån om 90 miljoner USD på 1245 Broadway

2023-03-14

Corem har tagit upp ett grönt lån om 90 miljoner USD med den tyska banken PBB Deutsche Pfandbriefbank avseende finansiering av fastigheten 1245 Broadway i New York.

1245 Broadway, en kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st Street på Manhattan, är Corems största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden certifieras enligt LEED Gold och kommer att erbjuda kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Uthyrningsgraden uppgår för närvarande till närmare 50 procent och såväl det fortsatta uthyrningsarbetet som pågående hyresgästanpassningar kommer att pågå under resterande del av 2023.

”Vi är mycket glada att kunna kommunicera denna nya gröna finansiering med PBB på 1245 Broadway. Trots en volatil finansmarknad kan vi konstatera att nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet fortsatt attraherar nytt kapital. 1245 Broadway är en riktig Klass A-fastighet med stark hållbarhetsprofil vilket vi är mycket stolta över”, säger Eva Landén, Corems VD.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Anders Karlsson, Tf. Finanschef, 010-482 70 61, anders.karlsson@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.