Corem säljer två fastigheter i Stockholm för 467 mkr

2023-03-16

I två separata affärer har Corem tecknat avtal om försäljning av två fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 467 mkr.

Fastigheten Järfälla Veddesta 2:43 har en uthyrningsbar area om 19 270 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för produktion, kontor och lager. Hyresvärdet uppgår till cirka 90 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 99 procent.

Fastigheten Sigtuna Rosersberg 11:151 utgörs av en obebyggd tomt.

Affärerna görs som bolagsförsäljningar och bedöms, efter återföring av uppskjuten skatt, inte ha någon resultatpåverkan för Corem.

Fastigheten Järfälla Veddesta 2:43 frånträds idag, den 16 mars 2023, och fastigheten Sigtuna Rosersberg 11:151 frånträddes den 15 mars 2023.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.