Corem säljer två fastigheter i Mölndal för 90 mkr

2024-02-05

Corem har tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Mölndal till ett underliggande fastighetsvärde om 90 mkr, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är KAB Fastigheter.

Fastigheterna, Pottegården 2 och Pottegården 4, har en total uthyrningsbar area om cirka 6 700 kvm och ett totalt hyresvärde om cirka 7,6 mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 87 procent och utgörs huvudsakligen kontors- och lagerytor.

Frånträde är planerat till den 15 februari 2024.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.