Corem säljer två fastigheter i Göteborg och Malmö för 101 mkr

2024-02-16

Corem har i två separata affärer tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Göteborg respektive Malmö till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 101 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

I Göteborg säljs fastigheten Backa 25:1 och i Malmö säljs fastigheten Smörbollen 12.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om cirka 8 000 kvm och ett totalt hyresvärde om cirka 8,2 mkr.

Planerat frånträde för båda fastigheterna är den 15 mars 2024.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Peeter Kinnunen, transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.