Corem säljer tre fastigheter i Norrköping och Partille för 116 mkr

2022-12-22

Corem har i två separata affärer tecknat avtal om att sälja tre fastigheter i Norrköping och Partille till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 116 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

I Norrköping säljs fastigheten Kabeln 1 som har en uthyrningsbar area om 4 887 kvm, huvudsakligen kontors- och lagerytor. Hyresvärdet uppgår till 4,9 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 90 procent. Frånträde är planerat till den 31 mars 2023.

Fastigheterna Partille 4:2 och Partille 4:25 utgörs av mark och en fullt uthyrd butiksbyggnad med en uthyrningsbar area uppgående till 2 843 kvm och ett hyresvärde om 5,1 mkr. Fastigheterna planeras att frånträdas idag den 22 december 2022.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.