Corem säljer sex fastigheter i Växjö och Jönköping för 615 mkr

2022-06-17

Corem har tecknat avtal om försäljning av tre fastigheter i Växjö och tre fastigheter i Jönköping till Emilshus för ett totalt underliggande fastighetsvärde om 615 mkr.

De fastigheter som avyttras i Växjö är Fläkten 11, Fläkten 14 och Fabriken 1. Dessa har en uthyrningsbar yta uppgående till cirka 21 000 kvm och består av lokaler för kontor, utbildning och industri. I och med dessa avyttringar lämnar Corem Växjö helt.

De fastigheter som avyttras i Jönköping är Hedenstorp 1:99, Hedenstorp 2:41 och Ulvö 8. Dessa har en uthyrningsbar yta uppgående till cirka 20 600 kvm och består huvudsakligen av lokaler för kontor, lager och industri.

”Denna transaktion är ytterligare ett steg i Corems renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde är planerat till den 1 september 2022.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.