Corem säljer i Kalmar och Västerås för 107 mkr

2024-06-10

Corem har i två separata affärer tecknat avtal om försäljning av en tomträtt i Kalmar och en fastighet i Västerås till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 107 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

I Kalmar säljs tomträtten till fastigheten Matrosen 1 och i Västerås säljs fastigheten Omformaren 6.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om cirka 12 000 kvm och ett totalt hyresvärde om 13,3 mkr.

Matrosen 1 frånträddes den 31 maj och planerat frånträde för Omformaren 6 är den 1 oktober 2024.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Peeter Kinnunen, transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.