Corem säljer i centrala Stockholm för 570 mkr

2023-12-21

Corem har tecknat avtal om försäljning av tomträtten till fastigheten Orgelpipan 4 till ett underliggande fastighetsvärde om 570 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Orgelpipan 4, på Klarabergsgatan 33-35 i Stockholm, har genomgått omfattande ombyggnation och modernisering såväl invändigt som utvändigt. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och har renoverats varsamt för att bevara och återskapa tidstypiska arkitektoniska drag och material, samtidigt som lokalerna och tekniska installationer har moderniserats. Fastigheten är fullt uthyrd och består av cirka 4 200 kvm kommersiella lokaler. Kontorsdelen är uthyrd till Sveriges Riksbank och restaurangen AMI har öppnat på gatuplan.
 

”Vi är väldigt nöjda med att kunna avyttra den här centralt belägna projektfastigheten som under året har färdigställts och hyrts ut. Denna affär visar att efterfrågan på bra belägna kontor är fortsatt mycket god”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde är planerat till den 15 februari 2024.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.