Corem säljer fyra fastigheter i Nyköping för 168 mkr

2022-12-19

Corem har tecknat avtal om att sälja fyra fastigheter i Nyköping till Björksunds Förvaltnings AB för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 168 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 17 300 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för kontor och lager. Hyresvärdet uppgår till 16,8 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 94 procent.

Fastigheterna Brandholmen 1:9, Lansen 13 och Skölden 2 planeras att frånträdas den 31 januari 2023 och fastigheten Gripen 1 planeras att frånträdas den 31 mars 2023.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.