Corem säljer fyra fastigheter för 125 mkr

2022-12-02

Corem har i tre separata affärer tecknat avtal om att sälja fyra fastigheter till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 125 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheterna, som är belägna i Malmö, Burlöv, Kalmar och Nyköping, har en uthyrningsbar yta om cirka 13 800 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för kontor, handel och lager. Två av fastigheterna är obebyggda. Hyresvärdet uppgår till 13,8 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 40 procent.

”Dessa avyttringar är ytterligare ett steg i Corems renodling samtidigt som vi frigör kapital till pågående projekt”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträden är planerade till Q4 2022 och Q1 2023.

Följande fastigheter omfattas av försäljningen:

Malmö – Sufflören 4
Burlöv – Sunnanå 12:26
Kalmar – Åldermannen 25
Nyköping – Brädgården 3

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.