Corem säljer fastighetsportfölj om 24 fastigheter

2023-10-25

Corem Property Group AB (publ) har idag tecknat avtal om att avyttra en portfölj om 24 fastigheter. Köpare är en enhet som ägs av fonder förvaltade av Blackstone.

Fastighetsportföljen utgörs av fastigheter belägna i Stockholm, Jönköping, Malmö och Norrköping. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 85 tkvm och utgörs av ytor för lager och logistik. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till 94 procent.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 1 160 mkr. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för Corem till cirka -80 mkr, efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och överenskomna prisavdrag samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För kvartal 3 redovisas en orealiserad värdeförändring och för kvartal 4 kommer en återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt att redovisas.

Frånträde är planerat till den 29 november 2023.

Affären avser en av de fyra avsiktsförklaringar som kommunicerades den 20 oktober 2023.

Genom transaktionen frigörs kapital för att stärka Corems långsiktiga finansiella kapacitet, samt till prioriterade investeringar. De fastigheter som ingår i försäljningen är:

 

Norrköping, Stålet 3 Haninge, Kalvsvik 16:20 Sollentuna, Ringpärmen 1, 2
Jönköping, Älgskytten 4 Haninge, Jordbromalm 6:11 Sollentuna, Revisorn 1, 2, 3
Jönköping, Ättehögen 9 Haninge, Jordbromalm 4:5 Sollentuna, Rotorn 1, 2
Malmö, Båtyxan 1 Haninge, Jordbromalm 6:59
Malmö, Krukskärvan 8 Haninge, Jordbromalm 6:62
Malmö, Sadelknappen 3 Haninge, Jordbromalm 6:64-68
Haninge, Åby 1:197

 

Corems legala rådgivare har varit Walthon Advokater.

CBRE, PWC, Arcadis och Nova-Ambiente har varit exklusiva rådgivare till Blackstone. Roschier och Simpson Thacher & Bartlett LLP har varit legala rådgivare till Blackstone.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.