Corem säljer fastighetsportfölj

2022-12-15

PRESSMEDDELANDE 2022-12-15
Corem Property Group AB (publ) har idag tecknat avtal om att avyttra en portfölj om 47 fastigheter från ett dotterbolag till en enhet som ägs av fonder vilka förvaltas av ett dotterbolag till The Blackstone Group International Partners LLP.

Fastighetsportföljen utgörs av fastigheter belägna i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Västerås. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 357 tkvm och utgörs huvudsakligen av ytor för lager och logistik. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 94 procent.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 5 350 mkr, vilket är i linje med bokförda värden. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för Corem till cirka -360 mkr, efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och överenskomna prisavdrag samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För kvartal 4 kommer en orealiserad värdeförändring att redovisas. Portföljen frånträds i två etapper, den första i mitten av februari 2023 avseende sju fastigheter samt den andra i mitten av april 2023 avseende 40 fastigheter. Avtalet är villkorat av prövning hos Konkurrensverket.

Genom transaktionen frigörs kapital för att stärka Corems långsiktiga finansiella kapacitet, samt till prioriterade investeringar. De fastigheter som ingår i försäljningen är:

Stockholm, Anoden 2 och 5

Göteborg, Backa 22:17

Göteborg, Backa 25:6

Göteborg, Backa 30:4

Härryda, Bråta 2:136

Härryda, Bråta 2:150

Malmö, Brämön 4

Stockholm, Fabrikören 6

Jönköping, Flahult 21:14

Härryda, Håltsås 1:17

Härryda, Härryda Solsten 1:117

Göteborg, Högsbo 16:16

Göteborg, Högsbo 38:3

Haninge, Jordbromalm 5:2 och 5:3

Haninge, Jordbromalm 6:18

Haninge, Jordbromalm 6:89

Järfälla, Kallhäll 9:36

Göteborg, Kobbegården 155:2

Botkyrka, Koborg 2

Malmö, Kullen 5

Göteborg, Kärra 91:1

Malmö, Måseskär 5

Sigtuna, Märsta 15:7

Malmö, Sadelgjorden 1

Botkyrka, Skyttbrink 36

Järfälla, Skälby 3:1321

Järfälla, Skälby 3:1418

Järfälla, Skälby 3:1431

Järfälla, Skälby 3:1446

Järfälla, Skälby 3:1452

Järfälla, Skälby 3:674

Järfälla, Skälby 3:676

Malmö, Stiglädret 11

Malmö, Stridsyxan 4

Malmö, Stridsyxan 5

Malmö, Stångbettet 15

Västerås, Turbinen 1

Järfälla, Veddesta 2:31

Järfälla, Veddesta 2:63

Järfälla, Veddesta 2:79

Järfälla, Veddesta 2:90

Upplands-Bro, Viby 19:32

Upplands-Bro, Viby 19:53

Upplands-Bro, Viby 19:54

Huddinge, Ångmaskinen 5

 

Corems legala rådgivare har varit Walthon Advokater.

Blackstones legala rådgivare har varit Roschier och Simpson Thacher & Bartlett LLP, exklusiva rådgivare har varit CBRE, Citigroup Global Markets Limited, Nordea och PwC.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

 

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2022, kl. 10:00 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.