Corem säljer fastigheter i Västerås, Borås och Hallstahammar för 420 mkr

2021-12-16

I tre separata affärer har Corem tecknat avtal om att sälja fastigheterna Västerås Köpmannen 5, Borås Bromsen 3, Borås Bromsen 4, Borås Spindeln 13 och Borås Spindeln 14, samt tomträtten till Hallstahammar Nickeln 2, för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 420 mkr.

Den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till cirka 41 000 kvm och består till största del av handelsytor.  

Försäljningarna är ytterligare ett steg i Corems renodling och omallokering till mer prioriterade segment och tillväxt”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde av Bromsen 3, Bromsen 4, Spindeln 13 och Spindeln 14 är planerat till den 1 februari 2022, följt av Köpmannen 5 den 25 februari 2022 samt Nickeln 2 den 1 juni 2022.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.