Corem säljer fastigheter i Borås, Lerum och Göteborg för 200 mkr

2022-09-07

Corem har tecknat avtal om att sälja sju fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 200 mkr. Fastigheterna, som är belägna i Borås, Lerum och Göteborg, har en uthyrningsbar yta om cirka 27 900 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för industri/lager, friskvård och handel. Hyresvärdet uppgår till 19 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 86 procent.

”Dessa avyttringar är ytterligare ett steg i Corems renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar i mer prioriterade segment”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde är planerat till den 3 oktober 2022.

Följande fastigheter omfattas av försäljningen:

Borås – Fjädern 3, Fjädern 4, Pantängen 19, Rotorn 1
Lerum – Ölslanda 1:255
Göteborg – Arendal 5:1, Tingstadsvassen 30:2

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

 

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.