Corem säljer en tomträtt i Stockholm för 127 mkr

2023-03-06

Corem har tecknat avtal om försäljning av tomträtten till fastigheten Stockholm Induktorn 37 till ett underliggande fastighetsvärde om 127 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheten, som är belägen i Ulvsunda industriområde, har en uthyrningsbar area om 6 685 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för industri/lager. Hyresvärdet uppgår till 8 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 100 procent.

Frånträde är planerat till den 24 mars 2023.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.