Corem säljer en tomträtt i Stockholm för 125 mkr

2022-10-24

Corem har tecknat avtal om att sälja tomträtten till fastigheten Stockholm Konsumenten 3 för ett underliggande fastighetsvärde om 125 mkr.  

Tomträtten, som är belägen i Älvsjö industriområde, har en uthyrningsbar area om 10 158 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för industri/lager och kontor. Hyresvärdet uppgår till 12 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 90 procent.

Frånträde är planerat till den 30 november 2022.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.