Corem säljer en fastighet i Västerås för 116 mkr

2022-06-15

Corem har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Inge 10 i Västerås till ett underliggande fastighetsvärde om 116 mkr.

Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 5 900 kvm och utgörs av en blandning av bostäder, butiker och hotell.

Fastigheten frånträds idag den 15 juni 2022.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.