Corem säljer en fastighet i Norrköping för 284 mkr

2021-12-20

Corem har tecknat avtal om att sälja fastigheten Norrköping Järnet 5 för ett underliggande fastighetsvärde om 284 mkr. Fastigheten, som är belägen i handelsområdet Ingelsta, har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 15 000 kvm och utgörs till största del av handelsytor. 

Frånträde är planerat till den 1 februari 2022.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.