Corem säljer en fastighet i Köpenhamn för 890 mkr

2024-02-20

Corem har tecknat avtal om försäljning av en fastighet i Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 890 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheten, som är belägen i Frederiksberg och har en uthyrningsbar area om cirka 19 300 kvm, är fullt uthyrd till Copenhagen Business School.

Frånträde är planerat till den 6 mars 2024.

Corems rådgivare har varit CBRE, Kromann Reumert och Breinholt Consulting.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Peeter Kinnunen, transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.