Corem säljer en fastighet i Danmark för 250 mkr

2023-06-15

Corem har tecknat avtal om försäljning av en fastighet utanför Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 250 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheten ligger i Greve, väster om Köpenhamn. Den uthyrningsbara arean, som mestadels utgörs av lager, uppgår till cirka 13 400 kvm och fastigheten är fullt uthyrd.

Fastigheten frånträds idag den 15 juni 2023.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.