Corem säljer en fastighet i Danmark för 106 mkr

2023-01-16

Corem har tecknat avtal om försäljning av fastigheten 1 kh Rudegård Ny Holte till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 106 miljoner SEK, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheten ligger i Holte, strax norr om centrala Köpenhamn. Den uthyrningsbara arean, som utgörs av kontor, uppgår till cirka 5 300 kvm och fastigheten är i dagsläget helt vakant.

Frånträde är planerat till  den 10 februari 2023.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.