Corem säljer en fastighet i Danmark

2023-05-04

Corem har tecknat avtal om försäljning av en fastighet utanför Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 290 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheten ligger i Roskilde, väster om Köpenhamn. Den uthyrningsbara arean, som mestadels utgörs av lager, uppgår till cirka 23 700 kvm och fastigheten är fullt uthyrd.

Frånträde är planerat till den 3 juli 2023.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463–9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.