Corem säljer en fastighet i Borås för 167 mkr

2021-12-08

Corem har tecknat avtal om att sälja fastigheten Borås Termiten 1 för ett underliggande fastighetsvärde om 167 mkr.

Fastigheten, som är belägen i handelsområdet Knalleland,  har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 14 600 kvm och utgörs till största del av butiksytor.  

”Denna försäljning är ett steg i Corems renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar i våra mer prioriterade segment”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde är planerat till den 31 januari 2022.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440

www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.