COREM RENODLAR FASTIGHETSBESTÅNDET

2016-10-06

Corem renodlar beståndet och avyttrar fastigheterna Bildhuggaren 1 och Bordet 1, som båda var del i förvärvet av Estancia Logistik. Fastigheterna omfattar tillsammans cirka 20.000 kvm.

Bildhuggaren 1 i Vaggeryd omfattar 14.647 kvm lager och tillträddes av köparen den 30 september. Affären görs som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 80 mkr. Köpare är Klockarbäcken Property Investment AB, ett bolag som skapades av Catella Corporate Finance under 2015.

Bordet 1, belägen i Borlänge, omfattar 4.524 kvm och tillträddes av köparen, Samhällsbyggnadsbolaget, den 5 oktober. Affären görs som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 97 mkr.

Med dessa avyttringar lämnar Corem orterna Vaggeryd och Borlänge.

”Under året har vi genom ett aktivt transaktionsarbete utökat vår fastighetsportfölj med drygt 20 procent, och vi ser stora möjligheter och positiva synergieffekter av de ökade volymerna. Avyttringen vi nu gör är ett led i vårt pågående arbete att renodla, både vad gäller ort- och lokalslag. Vi fokuserar även fortsatt på långsiktig tillväxt inom lager- och logistik på våra strategiska orter.”, säger Eva Landén, VD på Corem.