Corem publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

2021-03-19

Corems års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.corem.se.

Tryckt version av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Välkommen att kontakta oss på info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning.