COREM PROPERTY VÄLKOMNAR HORNBACH TILL NYTT YRKESHANDELSOMRÅDE I BORÅS

2017-07-07

Corem har tecknat ett hyresavtal med HORNBACH på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet är långsiktigt med en första avtalsperiod om 10 år. Den nya byggnaden, som blir 8 600 kvm stor, beräknas stå klar för inflyttning under andra halvåret 2018. Entreprenör i uppförandet av byggnaden är Wästbygg AB. 

HORNBACH-koncernen är en av Europas största aktörer inom bygg- och trädgårdsmarknad, och kan se tillbaka på en mycket framgångsrik expansion, som sträcker sig över hela fem generationer. 

”Vi ser med stor tillförsikt fram emot att få öppna i Borås och tror att vårt koncept är passande för Sjuhäradsbygden. Även det geografiska läget är idealiskt med enkel tillgänglighet från riksväg 40.”, säger Andreas Larsson, marknadschef på HORNBACH.

”Det är mycket glädjande att få välkomna HORNBACH som hyresgäst, och vi ser nu fram emot ett långt och givande samarbete tillsammans. Den satsning på yrkeshandel Corem inleder i Borås är spännande, och att ha HORNBACH med redan från avstampet ser vi som en mycket positiv start.”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Handelsområdet, där HORNBACH är första hyresgäst, kommer bestå av butiker i varierande storlek, där större verksamheter och mindre, mer specialiserade yrkesbutiker som delar samma kundgrupp, kan dra nytta av att vara belägna nära varandra. Färdigutbyggt beräknas området innehålla närmare 20 000 kvm.