COREM PROPERTY VÄLKOMNAR BEVEGO TILL NYA YRKESHANDELSOMRÅDET I BORÅS

2017-09-19

Corem har tecknat ett hyresavtal med BEVEGO på fastigheten Skruven 3 i Borås, där Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln. Hyreskontraktet löper över 10 år och har ett kontraktsvärde om ca 22 mkr. Den nya byggnaden om ca 2 550 kvm beräknas klar för inflyttning under hösten 2018.

BEVEGO är ett av landets ledande grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation och ingår i den världsomspännande byggmaterialkoncernen Saint-Gobain.

Entreprenadavtal har också tecknats med Wästbygg AB avseende uppförandet av byggnad och markområden.

Skruven 3 är fördelaktigt placerad intill riksväg 40, där BEVEGO nu blir andra hyresgäst vid sidan av HORNBACH i handelsområdet som är inriktat mot yrkeshandeln. När området är färdigutbyggt beräknas det omfatta närmare 20 000 kvm, med butikslokaler i varierande storlek. Stor hänsyn kommer tas till områdets logistik för att underlätta såväl för kundflöden som varutransporter.

”Att bara någon månad efter tecknandet med vår första hyresgäst kunna presentera ännu en stor aktör som hyresgäst känns väldigt positivt. Det stärker vår tilltro till satsningen på handelsområden för yrkesbutiker och att nu även få välkomna BEVEGO ser vi som en mycket spännande start”, säger Eva Landén, VD på Corem.