COREM PROPERTY UTVECKLAR I HELSINGBORG

2017-06-09

Corem utökar fastighetsbeståndet i Helsingborg, genom förvärv av Nyhagshuset 5, belägen i direkt anslutning till E4/E6. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om en total yta av 13 000 kvm, med Seafrigo Nordic som hyresgäst.

Seafrigo Nordic är ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Anläggningen, som ska vara klar för inflyttning i januari 2018, får en yta på 13 000 kvm som är temperatur- och luftfuktighetskontrollerad i tre zoner för kyl-, frys och kolonialvaror. Seafrigo Nordic har tecknat ett femtonårigt hyresavtal för lokalen, med en årshyra om 9,5 mkr.

Förvärvet görs som bolagsförvärv. Säljare och entreprenör i uppförandet av logistikanläggningen är Logistic Contractor.

”Strax norr om vårt tidigare förvärv på Långeberga i Helsingborg uppför vi nu en modern, väl anpassad logistikanläggning åt Seafrigo. Det känns väldigt tillfredställande att vi så kort tid efter etablering i Helsingborg kan genomföra ytterligare en affär, och på så sätt skapa en bra förvaltningsvolym i vår Region Syd.”, säger Eva Landén, VD på Corem.