COREM PROPERTY HYR UT 12 000 KVM I ARLANDASTAD

2016-07-11

Corem har tecknat ett hyresavtal med ST Aerospace om 12 000 kvm i fastigheten Märsta 15:7 i Arlandastad. Hyreskontraktet löper över 5 år och har ett kontraktsvärde om ca 63 mkr.

ST Aerospace är verksamma och specialiserade inom reparationer av reservdelar till bl.a. flygplansmotorer. Hyresavtalet, som omfattar hela byggnaden, innefattar en investering om cirka 18 mkr. Planerad inflytt är under det fjärde kvartalet 2016, då ST Aerospace lämnar sina nuvarande lokaler på Arlanda.

”Då hyresgästen bedriver en komplex verksamhet har det varit en intensiv process med många parametrar som ska stämma överens. Vi ser nu fram emot ett långt samarbete, och förhoppningsvis kan vi även hjälpa ST Aerospace att expandera i framtiden. Vi märker av en markant ökning av intresset för lager- och logistiklokaler i Arlandastad, ett område där Corem har cirka 50 000 kvm mark.”, säger Eva Landén, VD på Corem.