COREM PROPERTY GROUP VÄXER VIDARE I VÄST

2016-09-20

Corem växer vidare genom förvärv av fyra fastigheter i Göteborgsregionen. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrbar area om cirka 27 000 kvm, varav merparten lager, och utgör en naturlig förstärkning av Corems förvaltningsområde Region Väst.

Affären görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om ca 240 mkr och tillträds 30 september. Fastigheterna är fullt uthyrda, med ett flertal hyresgäster och ett totalt hyresvärde om ca 24 mkr per år. Säljare är Husvärden AB.

”Vi ser Göteborg som en fortsatt oerhört stark marknad, med bra efterfrågan på lokaler i vårt segment. Vi är väldigt nöjda med att kunna komplettera och bygga vidare på vårt fastighetsbestånd i regionen. Det här är en förvaltningsportfölj som passar oss väl, med fastigheter i Mölndal, Härryda och Högsbo/Sisjön där vi redan idag är etablerade”, säger Eva Landén, VD på Corem.