COREM PROPERTY GROUP VÄXER MED 16 000 KVM I VÄXJÖ

2015-12-22

Corem utökar fastighetsbeståndet i Region Småland genom förvärv av fastigheten Krysspricken 2 i Sjöuddens Industriområde i Växjö. Fastigheten har ett totalt hyresvärde om cirka 7,2 mkr och en uthyrbar area om cirka 16 000 kvm, varav merparten utgörs av lager- och produktionsytor.

Hyresgäst är Gunnebo Industrier med en återstående avtalslängd om cirka 7,5 år. Fastigheten har en uthyrningsgrad om 85 procent.

Affären görs som ett fastighetsförvärv till en köpeskilling om 61 mkr. Tillträde sker den 22 december 2015.

”Genom detta förvärv stärker vi ytterligare vår position i Växjö, Region Småland, och skapar en ännu bättre förvaltningsenhet med stabila flöden och förlängd hyresduration. Vi har arbetat mycket framgångsrikt med uthyrningar i vårt befintliga bestånd i Växjö och har under två år tecknat avtal på över 43 000 kvm. Detta bekräftar Växjö som en väl fungerande logistikort och det är mycket glädjande att få en stark aktör som Gunnebo Industrier som hyresgäst.”, säger Eva Landén, VD på Corem.