COREM PROPERTY GROUP UTÖKAR OCH FÖRLÄNGER HYRESAVTAL I MÖLNLYCKE

2016-02-24

Corem och Svenska Retursystem AB har förlängt och utökat ett avtal avseende förhyrning om cirka 7 100 kvm i fastigheten Bråta 2:136 i Mölnlycke Logistikpark, Härryda kommun. Hyresavtalet löper på 9 år med ett årligt hyresvärde om cirka 5,3 mkr.

Svenska Retursystem hyr sedan tidigare lager- och kontorslokaler om drygt 5 500 kvm i fastigheten. I samband med kontraktsförlängningen avtalades om en tillbyggnation av Svenska Retursystems befintliga lokal om cirka 1 560 kvm lager, kontor och personalytor.

I byggnaden tvättar och distribuerar Svenska Retursystem returlådor och returpallar till livsmedelshandeln och livsmedelsindustrin.

BRA Bygg är totalentreprenör för utbyggnaden.

”Det är mycket glädjande att kunna växa med vår befintliga hyresgäst Svenska Retursystem AB genom att utöka ytan på deras anläggning och samtidigt förlänga hyresavtalet. Härryda, med Mölnlycke Logistikpark och Bårhults företagspark, är ett område där vi ser stor potential och vi har efter tillbyggnationen drygt 53 000 kvm flexibla ytor i området.” säger Eva Landén, VD på Corem

”Vi ser fram emot en tillbyggnad av vår anläggning i Mölnlycke som kommer ge oss större och mer ändamålsenliga lokaler för våra medarbetare och den verksamhet vi bedriver. Utökningen av vår lagerkapacitet kommer leda till en effektivare logistik, vilket resulterar i ett minskat transportbehov. Vårt goda samarbete med Corem Property Group ger oss nu möjligheten att ta ytterligare ett steg mot vår vision ”en hållbar framtid”.” säger Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem