COREM PROPERTY GROUP SÄLJER TILLBAKA TILL BILIA

2015-05-29

Enligt tidigare kommunicerad pressrelease från Bilia i mars 2015 kommer Bilia att avveckla verksamheten i Danmark. Till följd av denna avveckling säljer Corem tillbaka fyra fastigheter till Bilia.

Fastigheterna omfattar sammanlagt 22 300 kvm och köpeskillingen uppgår till cirka 228 miljoner DKK.

”Bilia är fortfarande en av våra viktiga kunder och försäljningen ska ses som ett led i vår strävan att samverka med våra kunder. Corems ambition är fortsatt att vara en aktiv aktör på
Köpenhamnsmarknaden.
, säger Eva Landén, VD på Corem

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015 kl. 14.00.