COREM PROPERTY GROUP RENODLAR BESTÅNDET

2014-07-01

Corem fortsätter att renodla fastighetsbeståndet och har avyttrat fastigheter i Trollhättan, Vänersborg samt Stockholm.

Fastigheterna omfattar cirka 12 500 kvm och köpeskillingen uppgår till cirka 60 mkr.

Med dessa avyttringar lämnar Corem orterna Trollhättan och Vänersborg.

Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2014 kl. 10.45