COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 SAMT INFORMERAR OM KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

2020-03-20

Corem Property Groups Årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på www.corem.se. Tryckt version av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se för beställning av tryckt årsredovisning.

 

Kallelse till årsstämma

Corem Property Group ABs årsstämma äger rum den 28 april 2020, kl 10.00 i Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Kallelse kommer ske senast fyra veckor innan stämma och finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.corem.se. Av kallelsen framgår vilka ärenden som ska behandlas vid stämman. Handlingar som ska läggas fram på stämman offentliggörs på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämma.

 

 

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 17:45 CET.