COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

2019-03-21

Corem Property Groups Årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.corem.se.

Tryckt version av årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning.

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 15:00 CET.