COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

2018-03-22

Corem Property Groups Årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig att läsa på www.corem.se.

Tryckt version beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss på info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning.

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 14:00 CET.