COREM PROPERTY GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

2017-03-30

Corem Property Groups Årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig att läsa på www.corem.se.

Tryckt version beräknas finnas tillgänglig i mitten av april. Kontakta oss via email: info@corem.se eller på telefon 08-503 853 33 för beställning av tryckt årsredovisning.

Denna information är sådan information som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 12:00 CET.